Strandhus

Alle tomtane til strandhus er no selde!

Lenke for meir informasjon: https://www.krako.no/hytter/hytte-rett-pa-bryggekanten/

Det skal setjast opp til saman 8 arkitektteikna strandhus i 3 etasjar på ca. 40 m2 kvar, fasadeteikning og planteikningar er å finna i lenke til venstre på sida.