Fritidseigedomar for sal

hyttetomter_gronavikjo

Her er 10 flotte hyttetomtar utan byggjeklausul i området. Til no er 7 selde: tomt nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Prisane går frå kr. 800.000 til 1.000.000, etter storleik og plassering. Ta kontakt med Aktiv eiendomsmegling for prospekt og meir informasjon, tlf: 970 61 685.

Delplan godkjent for hytteområdet Drageidklubben og Grønavikjo båthamn, se delplan her

Reguleringsplan godkjent for Skykkjeneset – les meir her