Fritidseigedomar for sal

hyttetomter_gronavikjo

Her er 10 flotte hyttetomtar utan byggjeklausul i området. Til no er 5 selde: tomt nr. 1, 5, 7, 8 og 9. Prisane går frå kr. 650.000 til 800.000, etter storleik og plassering. Ta kontakt med Aktiv eiendomsmegling for prospekt og meir informasjon, evt. Koløen Eigedomservice AS v/Johannes Koløen – tlf: 951 52 280.

Delplan godkjent for hytteområdet Drageidklubben og Grønavikjo båthamn, se delplan her

Delplan godkjent for Skykkjeneset.