Linkar

Kråko Utvikling AS
Kråko Utvikling AS har stått for utbygging av fellesanlegg for
Kråko Sjøhytteområde i Fitjar kommune.
Dette arbeidet har omfattet veg, vann, fellesanlegg for avløp,
el. forsyning tele og bredbånd.

Lenkeadressen er: http://www.krako.no

Engevik & Tislevoll as
Med arbeidsområder innen byggfag og grunn- og betongfag samt
arbeid som tilbygg, ombygging og nybygg, kan vi som totalleverandør
tilby alt fra prosjektering til ferdig utføring. Engevik & Tislevoll as arbeider
både i den private og offentlige marknaden i hele Sunnhordland.

Lenkeadressen er: http://www.engevik-tislevoll.no

Fitjar småbåt og fritidsservice
Leverer tenester innan båtlagring, spyling, vinterkonservering, service, små plastreprasjonar, polering, bunnsmøring m.m.

Lenkeadressen er: http://www.fitjarbaat.no