Leige for plass med innskot

Prisar 2021

Størrelse båtplass Pris årleg leige
3 meter bredde, 6 meter utrigger kr 5.750,-
3,5 meter bredde, 6 meter utrigger kr 6.750,-
3,5 meter bredde, 8 meter utrigger kr 7.250,-
4 meter bredde, 8 meter utrigger kr 7.650,-
5 meter bredde, 10 meter utrigger kr 9.500,-

For å få netto lysmål på plassen må det trekkast frå ca. 60 cm

Vatn vert tilgjengelig på bryggene utan kostnad.

Straum vert montert på nokre av bryggene. Kostnad for å leige straum er kr. 750,- pr. år + betaling pr kwh.