Tomteoversikt Skykkjeneset

Godkjend utbyggingsplan for 11 konsentrerte fritidshus. Her er planlagt 7 fritidshus i strandkanten, og 4 frittliggjande utsiktstomtar.

Me har også andre tomtar, nausttomtar og næringsområde for utvikling. Desse vert jobba med utbyggingsplanar for.