Innskot

Båtplassar:

Prisar 2018

Innskot for 2018 – kr. 71.000,-.

Innskot vert regulert etter konsumprisindeks.