Innskot

Båtplassar:

Prisar 2022

Innskot for 2022 – kr. 79.000,-.

Innskot vert regulert etter konsumprisindeks.