Innskot

Båtplassar:

Prisar 2020

Innskot for 2020 – kr. 74.600,-.

Innskot vert regulert etter konsumprisindeks.