Innskot

Båtplassar:

Prisar 2017

Innskot for 2017 – kr. 70.200,-.

Innskot vert regulert etter konsumprisindeks.