Innskot

Båtplassar:

Prisar 2019

Innskot for 2019 – kr. 73.400,-.

Innskot vert regulert etter konsumprisindeks.