Innskot

Båtplassar:

Prisar 2021

Innskot for 2021 – kr. 75.200,-.

Innskot vert regulert etter konsumprisindeks.