Partnere

Kråko Utvikling AS
Engevik & Tislevoll AS
Fitjar småbåt og fritidsservice

Kråko Utvikling AS har stått for utbygging av fellesanlegg for Kråko Sjøhytteområde i Fitjar kommune. Dette arbeidet har omfattet veg, vann, fellesanlegg for avløp, el. forsyning tele og bredbånd.

Med arbeidsområder innen byggfag og grunn- og betongfag samt arbeid som  tilbygg, ombygging og nybygg,  kan vi som totalleverandør tilby  alt fra prosjektering til ferdig utføring. Engevik & Tislevoll as  arbeider både i den private og offentlige marknaden i hele Sunnhordland.

Fitjar småbåt og fritidsservice leverer tenester innan båtlagring, spyling, vinterkonservering, service, små plastreprasjonar, polering, bunnsmøring m.m.